Charlie Starter 2: program kursu

Po osiągnięciu poziomu Charlie Starter 2 uczeń posiada wiedzę z dziedzin:

🤝 Umiejętności komunikacyjne
💬 Mówienie
👂 Słuchanie
📖 Czytanie
✍️ Pisanie
📝 Gramatyka
🗣️ Słownictwo
🎨 Umiejętności interdyscyplinarne

🤝 Umiejętności komunikacyjne
Przedstawia i pozdrawia innych ludzi.
Przekazuje podstawowe informacje o sobie.
Potrafi przeliterować słowa (spelling).
Opisuje przedmioty, ich ilość i położenie.
Omawia bieżące wydarzenia.
Opowiada o swoich zainteresowaniach.
Potrafi coś zaproponować, a także odmówić lub zgodzić się na propozycję.
Potrafi uprzejmie zapytać i odpowiedzieć na zadane pytanie.
Umie poprosić o pomoc.

💬 Mówienie
Recytuje wiersze i śpiewa piosenki poznane podczas kursu z prawidłową intonacją i wymową.
Opisuje przedmioty i ludzi, wykorzystując proste struktury gramatyczne i opierając się na przykładzie. (5-6 zdań)
Potrafi poprowadzić prosty dialog na jeden z poznanych tematów.

👂 Słuchanie
Rozumie wypowiedź swojego rozmówcy i potrafi zareagować na nią w ramach poznanych tematów.
Rozumie proste historie, utworzone z poznanych słów i wyrażeń w oparciu o obrazki.

📖 Czytanie
Zna zasady czytania podstawowych kombinacji liter.
Potrafi przeczytać krótki tekst złożony z poznanych słów i wyrażeń.

✍️ Pisanie
Samodzielnie tworzy zdania zbudowane z poznanych wcześniej słów i struktur.

📝 Gramatyka
Gramatyka przedstawiona jest w postaci gotowych konstrukcji, a nie reguł.

Powtórzenie:
It is… It isn’t… Is it…? They are… They aren’t… Are they…?
I can… I can’t… Can you…?
What’s your favourite…?
I like… I don’t like… Do you like…?Yes, I do. No, I don’t.
I’ve got… I haven’t got… Have you got…? – Yes, I have. No, I haven’t.
He / She has got… He hasn’t got… Has he got…? – Yes, he has. No, he hasn’t.
What are you doing? – I’m…ing.
What’s he/she doing? – He’s /She’s…ing.

Nowy materiał:
There is/are… There isn’t/aren’t… Is / Are there…?
How many…are there?
Where is? – It’s on/ in/ under/ behind/ between/ in front of/next to…
This is… / These are…
Whose…is it? – It’s mine/ yours. – It’s Ben’s. It’s the boys’.
Would you like…? I’d like…
Can I have some…? – Here you are.
I love… So do I. I don’t.
Like/love + ing
He/ She likes… Does he like…? – Yes, he does./ No, he doesn’t.
Look at me/ him/ her/ you/ us/ them.
Do you want …? I want… I don’t want…

🗣️ Słownictwo
Podstawowe informacje o sobie
Liczby 10-20
Kolory
Przyrządy szkolne, przedmioty w klasie
Moja rodzina
Zabawki
Zwierzęta na farmie
Czynności
Odzież
Hobby i sport
Mój dom: meble, pokoje
Jedzenie i napoje
Miejsca w mieście
Przyroda
Wakacje i odpoczynek

🎨 Umiejętności interdyscyplinarne
Matematyka: wykresy, tabele i diagramy
Sztuka: origami
Nauka: jedzenie
Muzyka: zwierzęta w muzyce
Geografia: mapy

Zapisz się na
bezpłatną lekcję

Zarejestruj się

Pomóż dziecku uczyć się angielskiego

Zapisz się, aby poznawać sekrety języka w formie mailowej od AllRight.
Będziesz dostawać lifehacki, tematyczne
słowniczki i zasady językowe w przystępnym dla dzieci formacie.