Angielski w 3 klasie: co powinno umieć dziecko

Pierwszy raz w trzeciej klasie? Dla drużyny AllRight.com niekoniecznie. Dzięki naszej pracy dokładnie wiemy, co dziecko spotka na lekcjach angielskiego. Przygotowaliśmy spis rzeczy, które musi umieć trzecioklasista, zapoznajcie się z nią i stwórzcie własną to-do list.

Marina Duchanina – nauczyciel Allright.com

Trzecioklasiści odnoszą się do procesu nauki w bardziej świadomy sposób. Maluch nie jest już marzycielem: stara się pracować według przykładu, cały czas korzysta z szablonu. W tym czasie program nauki angielskiego staje się bardziej skomplikowany. W dalszej części artykułu przedstawimy, co dokładnie powinien znać i umieć uczeń pod koniec trzeciego roku nauki.

1. Umiejętności i zdolności

— Znać alfabet, literować słowa (spelling).

— Pisać słowa z poznanych wcześniej tematów konwersacyjnych.

— Tworzyć proste zdania według przykładu, uzupełniać je potrzebnymi słowami.

— Czytać krótkie teksty utworzone z prostych zdań, po wysłuchaniu ich w nagraniu.

— Podtrzymywać prostą konwersację, rozumieć mowę rozmówcy i reagować na nią.

— Rozumieć sens krótkich opowiadań ze słuchu i w czasie czytania.

—  Uczestniczyć w prostych dialogach: umieć przywitać się i pożegnać, przeprosić, podziękować, pozdrowić i odpowiedzieć na pozdrowienie.

— Zapytać się rozmówcy o coś, wykorzystując pytania “Kto?” “Co?” “Gdzie?” “Kiedy?”  ” Czyj?” . Wielkość dialogu powinna wynosić po 2-3 zdania z każdej strony.

—  Komponować nieduże opowiadanie o sobie, przyjacielu, rodzinie, zwierzęciu i domu na 6-7 zdań.

2. Gramatyka

Przypominamy, że małym dzieciom gramatyka przedstawiana jest w formie gotowych fraz. Tym niemniej, w trzeciej klasie poświęca się gramatyce więcej uwagi, niż w drugiej. Wprowadza się także proste ćwiczenia gramatyczne. Co z tego rozdziału powinno umieć dziecko:

— Czasy: Present Simple, Present Continuous.

— Pytania utworzone z pomocą pytań: what, who, where, how. — Zdania motywacyjne w formie twierdzącej: Help me, please.

— Czasownik have got w zdaniach twierdzących i przeczących oraz pytaniach.

— Czasownik to be  w zdaniach twierdzących i przeczących oraz pytaniach.

— Czasownik modalny can.

— Przedimek nieokreślony а i określony the.

—Liczba mnoga rzeczownika.

—Zaimki osobowe I, we, you, they, he, she, it.

—Zaimki wskazujące this, that, these, those.

—Przyimki miejsca: on, in, under, next to (at), in front of, behind, between.

3. Podstawowe słowa i wyrażenia

Trzecioklasista musi powtórzyć słowa, które poznał w zeszłym roku i na bieżąco uczyć się nowych:

🔢 Liczby od 10 do 100

👨‍👩‍👧 Rodzina

Who is this? This is my grandmother/grandfather/grandson/granddaughter/grandparents/aunt/uncle/cousin.

His (mother) is tall/short/strong/happy/kind/old/young/beautiful.

Her (aunt) lives in America.

🏫 Szkoła

How many pens are there? – There are 15 pens.

What is your favourite subject? – My favourite subject is Maths/ English/ Reading/ History/ Geography/ PE/ Science/ Art/ Music/ Handicraft / Nature Study / Computer Study.

What lessons do you have on (Monday)? – On (Monday) we have (Art and Maths).

There is a library / a gym / a canteen / a playground in our school.

Schoolchildren wear a school uniform.

🏡 Mój dom

What’s this? – It’s a computer / cupboard / fridge / mirror / shelf.

Whose is it? – It’s dad’s.

What are these? – They are (cars).

Whose are they? – They are Bob’s.

Where is (the chair)? – It’s on / in / under / next to (the table).

Is (Bella) in the (kitchen)? – No, she is in the living-room / hall / bathroom / bedroom.

There is (a cup) on the (table). There are (plates) in the (cupboard).

🎈 Zabawki

Whose is this (musical box)? — It’s Mary’s. It’s her (musical box).

Where is our (ball)? – It’s under / on / in / next to the (table).

This (car) is fast / slow / new / old / beautiful.

🚲 Zainteresowania i hobby

I can ride a bike / fly a kite / play the piano / play the guitar.

What are you doing? – I am listening to music / making a sandcastle / watching TV / painting a picture.

Is he riding a bike? – Yes, he is / No, he isn’t.

Do you like (playing football)? – Yes, I do /No, I don’t.

Does he like (watching TV)? – Yes, he does. No, he doesn’t.

🌞 Mój dzień

What time do you (get up)? – I (get up) at 7 o’clock.

In the morning I get up / wash my face / clean my teeth / have breakfast / go to school.

In the afternoon I have lunch / do my homework / play with my friends.

In the evening I watch TV / read books / play computer games.

At night I go to bed.

What do you do on Monday / Tuesday / Wednesday / Friday / Saturday / Sunday?

On (Sunday) I play football and visit my grandma.

🐥 Zwierzęta

This is a cow / sheep / horse / spider / lizard.

It has got (long) legs and a (big) mouth.

It can fly / crawl / climb / swim / talk.

It is funny / fluffy / clever / cute.

🍒 Jedzenie

What’s your favourite food? – My favourite food is fruit/vegetables/water/lemonade.

I like (apples).

I don’t like (ice-cream).

Do you like (pizza)? – Yes, I do./No, I don’t.

Does he like (jelly)? – Yes, he does./No, he doesn’t.

Can I have the menu, please? – Here you are.

Can I have some (rice with vegetables), please? – Here you are.

Rada dla rodziców: słuchajcie uważnie, co Wasze dziecko mówi o lekcjach angielskiego. Bardzo ważnym jest, aby podobał mu się nauczyciel i sam przedmiot. Ulubione lekcje angielskiego w szkole, to początek sukcesu w nauce języka w przyszłości. 

Jeśli w szkole wszystko jest trudne i nudne, znajdźcie pedagoga, który zamieni to w łatwe i interesujące.  

Nauczyciele AllRight.io zawsze wiedzą, czym interesuje się ich mały uczeń i przygotowują zajęcia pod jego zainteresowania. Dlatego trzecioklasiści uwielbiają nasze lekcje angielskiego. ❤️️

Zapisz się na
bezpłatną lekcję

Zarejestruj się

Pomóż dziecku uczyć się angielskiego

Zapisz się, aby poznawać sekrety języka w formie mailowej od AllRight.
Będziesz dostawać lifehacki, tematyczne
słowniczki i zasady językowe w przystępnym dla dzieci formacie.