Angielski w 4 klasie: co powinno umieć dziecko

Wasz mały uczeń rozpoczął już czwartą klasę? To znaczy, że ten artykuł jest specjalnie dla Was! Ekspertka AllRight.com stworzyła listę tematów konwersacyjnych i zasad gramatycznych, które pozna w tym roku dziecko.

Marina Duchanina – nauczyciel Allright.com

Czwartoklasiści to bardzo niezależni ludzie.❤️️ Stają się samodzielni, z radością przyjmują rolę lidera w grupie, nie mają problemów z pomaganiem. Samoocena dziecka w tym wieku zależy od dorosłych – przyjmuje do siebie wszystkie dobre i złe słowa. W tym czasie aktywnie formuje się jego postrzeganie świata. Dlatego tak ważne jest rozwijanie jego zainteresowania angielskim. Przejdźmy do spisu rzeczy, które musi umieć uczeń pod koniec czwartego roku nauki. 

1.  Umiejętności i zdolności:

— Rozumie ze słuchu opowiadania i dialogi, składające się ze znajomych słów z niewielką ilością nowych.

—Czyta krótkie teksty, utworzone ze znajomych słów i wyrażeń;

— Potrafi odnaleźć ważną informację w tekście;

— Prowadzi dialog w znajomej dla niego sytuacji, potrafi zapytać o coś i zachęcić do działania rozmówcę (po 4-5 odpowiedzi z każdej strony); 

— Tworzy krótkie opowiadanie-opis na 8-9 zdań;

— Potrafi napisać krótki list i podpisać pocztówkę;

— Prawidłowo wymawia angielskie dźwięki, podąża za intonacją w zdaniach.

2. Gramatyka

W czwartej klasie gramatyce poświęca się więcej uwagi, powtarzając materiał oraz wprowadzając wiele nowych zasad.

— Czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Future Simple.

— Pytania ogólne i ze słowami pytającymi: what, who,  where, how, when, whose, what time, why.

— Stopniowanie przymiotników

— Zaimki osobowe: my/mine, your/yours, his, her/hers, our/ours, their/theirs.

— Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, zasady używania much/many.

— Liczby porządkowe

3. Podstawowe słowa i wyrażenia:

W czwartej klasie uczniowie powtarzają to, czego nauczyli się w trzeciej, stopniowo dodając nowe słowa i wyrażenia. Oprócz tego, czwartoklasiści poznają nowe tematy.

🔢 Liczby od 10 do 100 (powtórzenie)

Państwa

Russia, America, Africa, Britain, England, Australia, Canada, Germany, France, Italy.

❄️Pory roku i nazwy miesięcy

June, July and August are summer months.

March, April and May are spring months.

December, January and February are winter months.

September, October and November are autumn months.

Winter is the coldest season.

Summer is hotter than spring.

🙋 Opis wyglądu i charakteru człowieka

She has long/short/straight/curly/fair/dark hair.

She is tall/short/slim/plump/beautiful/ugly.

He is kind/strong/weak/funny/scared/bored/tired/excited/pretty/shy.

What did you do yesterday? – Co robiłeś wczoraj?

I woke up, washed my face and cleaned my teeth, had breakfast and went to school.

What did you do last summer?

I swam in the sea and lay in the sun on the beach. I slept in a tent. I traveled to the mountains.

🚲 Zainteresowania i hobby 

I like skiing/skating/sailing/diving/surfing/playing the guitar.

I am fond of dancing/playing baseball/badminton/hockey/volleyball.

I hate (swimming).

🏫 Miejsca w mieście

How can I get to the cinema/supermarket/library/museum/café/post office/police station/theatre hospital?

Go straight ahead/turn right/turn left.

You must be quiet in the library.

You mustn’t feed animals at the zoo.

🕵Zawody

I want to be a teacher/doctor/policeman/fireman/vet/postman/waiter/nurse/businessman/sailor/ cook/hairdresser.

Godziny

What time is it?/What’s the time?

It’s three o’clock/a quarter past three/half past three/twenty to four.

🐒 Zwierzęta

Whales are bigger than dolphins.

Whales are the biggest animals in the world.

A tiger is faster than a cat. A cheetah is the fastest.

🥑 Jedzenie

Can I have some beans/butter/meat/flour/onions/oil/sugar/salt/pepper?

Can you pass me some…? – Sure. Here you are.

How much is it? – It’s two pounds twenty.

How many apples are there?

How much sugar is there?

A jar of jam, a carton of juice, a bag of flour, a cup of tea, a bottle of lemonade, a box of chocolates, a loaf of bread.

Angielski w czwartej klasie to nawet nie połowa drogi, ale nadal duże osiągnięcie. Radzimy jednak nie osiadać na laurach — im dalej, tym lepiej!

Zapisz się na
bezpłatną lekcję

Zarejestruj się

Pomóż dziecku uczyć się angielskiego

Zapisz się, aby poznawać sekrety języka w formie mailowej od AllRight.
Będziesz dostawać lifehacki, tematyczne
słowniczki i zasady językowe w przystępnym dla dzieci formacie.