Język angielski w 2 klasie: jakie rezultaty powinno osiągnąć dziecko

Koniec roku szkolnego: oceny wystawione, dzienniki pozamykane. Najlepsza pora na sprawdzenie, ile dziecko nauczyło się przez ten rok. W tym artykule opowiemy jak określić umiejętności drugoklasisty.

Marina Duchanina – nauczyciel Allright.io

Przypominamy, że nie wszędzie język obcy nauczany jest od pierwszej klasy. Bardzo często angielski wprowadzany jest dopiero od drugiej. Jaka jest różnica? Pierwszoklasiście, który uczył się angielskiego, będzie łatwiej przyswajać wiedzę w przyszłości. Jeśli dziecko nie posiada podstawowych umiejętności, będzie musiało w ciągu miesiąca nauczyć się prawidłowo czytać i wymawiać słowa.

Co powinien umieć uczeń drugiej klasy pod koniec roku szkolnego.

Jeśli dziecko uczyło się angielskiego w pierwszej klasie, jego wyniki na koniec drugiego roku nie powinny być bardzo różne. Przejdźmy do głównych osiągnięć:

  • Umiejętności i nawyki

–  Zna alfabet, potrafi pisać litery.

– Zna i potrafi zapisać słowa z poznanych wcześniej tematów konwersacyjnych.

– Przepisuje zdania z przykładu.

– Tworzy własne, proste zdania według przykładu lub uzupełnia je potrzebnymi słowami.

– Czyta słowa jedno lub dwusylabowe, zna podstawowe połączenia liter.

– Czyta krótkie teksty, stworzone z prostych  zdań, po wysłuchaniu ich w nagraniu.

– Rozumie ze słuchu krótkie teksty i opowiadania, utworzone ze znajomych słów i z pomocą obrazka.

– Uczestniczy w prostych dialogach, potrafi przywitać się i pożegnać, odpowiedzieć na pytania o sobie, a także podtrzymać prostą rozmowę na tematy: „Rodzina”, „Szkoła”, „Roboczy dzień”, „Mój dom” z wykorzystaniem prostych zdań i stałych fraz.

– Potrafi stworzyć krótkie opowiadania o rodzinie, domu, zwierzęciu, według przykładu na 5-6 zdań.

2. Podstawowe słowa i wyrażenia:

Główne tematy konwersacyjne powtarzają się co roku. W drugiej klasie dzieci powtórzą to, czego uczyły się w pierwszej, stopniowo poznając nowe słowa i wyrażenia.

Nie martwcie się, jeśli dziecko robi błędy w nowych zdaniach: na wczesnym etapie nauki gramatyka nauczana jest w formie gotowych fraz. 

🤝 Znajomość

Hello! Goodbye!

What’s your name? – My name is…

How are you? – I’m fine, thank you.

How old are you? – I’m seven.

I’m a boy / girl.

This is my friend.

🎨 Kolory

It’s yellow / green / blue / red/ orange / pink / black / brown / grey/ white / purple.

My favourite colour is (blue).

What colour is it?

🔢 Liczby od 1 do 10

👪 Rodzina

This is my family. This is my mum / mother / dad / father / brother / sister/ grandmother / grandfather.

I have got a (mother).

🏫 Szkoła

I have got a book / pen / pencil / rubber / ruler / bag / pencil case.

This is my (pen).

My (pen) is (blue).

🏡 Mój dom

This is my home.

What’s this? It’s a house / chair / table / radio / bed / kitchen / bedroom / living-room / bathroom / window / door / floor.

I have got a bed / table / chair / TV / shelf.

This is my room / house.

My (room) is big / small.

My (chair) is (brown).

Where is (the chair)? – It’s on / in / under / next to (the table).

🎮 Zabawki

What have you got? – I’ve got a ball / doll / plane / car. I haven’t got drums / a guitar / soldier / ballerina.

He / She ‘s got a train / boat / teddy bear. He hasn’t got a bike / kite / puppet.

This is my (car). It is (red) and (small).

Where is the (ball)? – It’s under / on / in the (table).

💃 Umiejętności

I can run / jump / play / climb / swim / eat / drink / dance / sing.

I can’t fly.

Can you jump? – Yes, I can. / No, I can’t.

👐 Części ciała

I have got eyes / ears / a nose / a mouth / legs / hands / dark hair / blond hair.

I have got (brown) eyes and (long) (dark) hair. My nose is small.

🐯 Zwierzęta

I have got a cat / dog / parrot / rabbit / mouse / hamster / tortoise.

This is a monkey / elephant / crocodile / bird / duck / chimps / frog / horse.

My favourite animal is (a cat).

This is my (cat).

It is (big) and (black).

It has got (a nose).

It can (run).

🍎 Jedzenie

What’s your favourite food? – My favourite food is pizza / cake / biscuits / fish / chips.

I like apples / bananas / bread / juice / milk / eggs / cheese / chocolate / tea.

I don’t like ice-cream / chicken/ hot dogs.

🌞 Pogoda i pory roku

What’s the weather like? – It is sunny / cloudy / rainy / snowy / windy / hot / cold.

I like summer / autumn / winter / spring.

👗 Ubrania

I’m wearing a hat / jacket / coat / T-shirt / skirt.

He / She ‘s wearing jeans / socks / boots / shorts / shoes.

We wczesnym dzieciństwie bardzo ważne jest indywidualne podejście do nauczania. Standardowy program w szkole nie uwzględnia prywatnych zainteresowań ucznia, jego poziomu i osobliwości. Jeśli oceny wymagają poprawy, pracuj z dzieckiem w domu. Możesz wykorzystywać tematyczne karty, gry planszowe i filmy.

Zapisz się na
bezpłatną lekcję

Zarejestruj się

Pomóż dziecku uczyć się angielskiego

Zapisz się, aby poznawać sekrety języka w formie mailowej od AllRight.
Będziesz dostawać lifehacki, tematyczne
słowniczki i zasady językowe w przystępnym dla dzieci formacie.