Nauka języka angielskiego metodą Speakera

метод спикера в изучении английского языка

Połączyliśmy dwa najbardziej skuteczne podejścia do nauczania języka angielskiego dla dzieci w nowej, innowacyjnej metodzie Speakera, której nazwa pochodzi od angielskiego słowa „speak” – „mówić”.

  • Pierwszym elementem metody Speakera jest podejście komunikacyjne CLT (Komunikacyjne nauczanie języka), które jest obecnie uważane za najlepszy sposób nauki języka obcego.

Podejście komunikacyjne kładzie nacisk na interakcję pomiędzy nauczycielem a uczniem – w tej metodzie uczeń mówi przez co najmniej 50% czasu trwania lekcji.

Najwięcej czasu podczas lekcji poświęca się rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych i rozumienia ze słuchu. Nauczyciel kreuje sytuacje komunikacyjne naśladujące te w prawdziwym życiu, jak np.: zakupy, nawiązywanie znajomości, podróże itp., w których uczestniczy uczeń.

Istotną cechą, wyróżniającą tę metodę komunikacyjną spośród innych, jest wykorzystanie autentycznych, obrazowych materiałów tj. filmów w oryginale czy nagrań rozmów rodzimych użytkowników języka. Ten sposób nauczania najlepiej sprawdza się podczas konwersacji z nauczycielami z USA lub Wielkiej Brytanii.

Ponadto metoda komunikacyjna pozwala „wyjść poza klasę”, łącząc poznawany zakres materiału z prawdziwym życiem i różnorodnymi obszarami wiedzy. Podczas lekcji w AllRight.com rozmawiamy na przykład o grach, filmach, a nawet sztuce i technologii. A wszystko to w języku angielskim!

  • Drugim elementem wykorzystywanym w metodzie Speakera jest technika reagowania całym ciałem – Total Physical Response (TPR).

W przeciwieństwie do bardzo popularnej metody komunikacyjnej, technika TPR jest mało znana. Opiera się na zaangażowaniu wszystkich głównych kanałów percepcji dziecka: słuchowych, wizualnych i kinestetycznych (doznania).

W metodzie TPR obowiązują zasady gry ruchowej. Na przykład, ucząc się czasowników języka angielskiego, dziecko nie tylko patrzy na karty i powtarza wyrazy „biegnij”, „skacz”, czy „lataj”, ale w rzeczywistości biega, skacze i „lata”, wymawiając słowa podczas ruchu. W ten sposób zaangażowana jest pamięć ruchowa, co wspomaga szybkie zapamiętywanie nowych słów.

Technika reagowania całym ciałem stanowi podstawę nauczania języka angielskiego dzieci. Dzięki niej nie używają one języka ojczystego podczas lekcji. Poza tym jest zabawna i rozwija umiejętności aktorskie.

Chcesz uczyć się angielskiego razem z nami?

Zapisz się na pierwszą bezpłatną lekcję