Możliwości klasy AllRight.com

Lekcje z Allright.com odbywają się na stronie internetowej, w specjalnej interaktywnej klasie.
Zajęcia w klasie stanowią świetną okazję dla dziecka do zdobycia wiedzy w zabawny sposób.

Jak wygląda klasa?

W klasie uczeń i nauczyciel widzą się i słyszą. Podczas lekcji nauczyciel korzysta z różnych narzędzi, slajdów i filmów.

Jakie są zalety klasy internetowej?
– Lekcja nie ogranicza się do komunikacji pomiędzy uczniem i nauczycielem.

– Klasa to przede wszystkim interaktywne narzędzie, które pozwala zmaksymalizować zaangażowanie ucznia w czasie zajęć.

Narzędzie „Tablica”: nauczyciel i uczeń mogą rysować, kolorować obrazki, uzupełniać ćwiczenia i pisać na obrazkach, które nauczyciel wczytuje na tablicę:

Narzędzie YouTube: nauczyciel może włączać i oglądać wraz z uczniem zabawne piosenki oraz kreskówki:
Oprócz oglądania kreskówek, można także śpiewać i tańczyć z nauczycielem, a następnie omawiać treść!

Narzędzie „Prezentacja”: lekcje z programu są wbudowane w klasę. Są one przygotowane w formie kolorowych slajdów, z piosenkami i grami. Na slajdach można rysować i pisać:

Możliwość powtórzenia lekcji po jej zakończeniu: po zajęciach możesz powrócić do klasy, otworzyć lekcję z nauczycielem i powtórzyć wszystko samodzielnie z „Prezentacji”.

To sprawia, że korzystanie z sali lekcyjnej ma wiele zalet w porównaniu z lekcjami na Skypie, gdzie uczeń może tylko patrzeć na ekranie na nauczyciela bez pełnego udziału w lekcji.

Zobacz „Jak odbywają się lekcje w szkole Allright.com?”

                                                          Rozdział „Praca domowa”

Oprócz klasy internetowej stworzyliśmy specjalnie dla uczniów sekcję „Materiały” w profilu osobistym:

W tej sekcji uczeń może znaleźć dodatkowe gry i ćwiczenia zgodne z przerabianym programem. Może grać samodzielnie lub na zalecenie nauczyciela, który poinformuje, które z zadań dotyczy ukończonej lekcji: