Zasady rezerwacji i odwoływania lekcji w AllRight.com

Английский онлайн по скайпуNauczyciele w AllRight.com przygotowują z wyprzedzeniem lekcje dla uczniów.
Większość z nich ma napięty harmonogram.
Pragnąc zapewnić dobrą komunikację i skuteczną organizację zajęć, poniżej przedstawiamy podstawowe zasady rezerwacji i odwoływania lekcji.

Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi zasadami:

👌 Zarezerwuj czas na lekcję, którą nauczyciel/uczeń rozpocznie po opłaceniu lekcji przez ucznia;

👌 Lekcję można zarezerwować nie później niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem, ponieważ harmonogram nauczyciela został już przygotowany z uwzględnieniem jego osobistych planów;

👌 Lekcję można odwołać i przenieść bez straty najpóźniej na 12 godzin przed jej rozpoczęciem;

👌 Jeśli podczas lekcji wystąpiły jakiekolwiek trudności techniczne lub nauczyciel nie nawiązał połączenia, ważne jest, aby natychmiast napisać do administratora. Zajęcia, które nie odbyły się z winy nauczyciela, są przenoszone w całości na inny dogodny dla ucznia czas;

👌 Uczeń może odmówić kontynuowania zajęć bez podania przyczyny. W takim przypadku szkoła zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy za wszystkie niewykorzystane lekcje.

👌 W sytuacji, gdy nie możesz zawiązać połączenia za pomocą linku do klasy podczas trwania lekcji lub wystąpiły u ciebie inne problemy techniczne, zalecamy natychmiastowe skontaktowanie się z administratorem. Ustali on z nauczycielem, czy można poprowadzić lekcję przez Skype lub przenieść ją bez opłaty na inny dzień lub godzinę.

Życzymy udanych lekcji z Allright.com.