Сharlie Preschool

20 lekcji / 25 minut / 2-3 miesiące

Dziecko nauczy się:Rozpoznawać angielską mowę.
Odpowiadać na pytania na temat swoich ulubionych zabawek, zwierzaków i domu.
Będzie rozumieć polecenia nauczyciela i reagować na nie.

Po osiągnięciu poziomu Charlie Starter 2 uczeń posiada wiedzę z dziedzin:
🤝 Umiejętności komunikacyjne
Potrafi się przywitać i pożegnać, podziękować.
Przedstawia się.
Potrafi nazwać swoje ulubione zabawki, kolory i zwierzęta.
Liczy do 10.
Umie powiedzieć jakie posiada umiejętności.
Umie powiedzieć jakie jedzenie lubi najbardziej.
Potrafi nazwać przybory szkolne.
Rozumie polecenia nauczyciela (otwórz / zamknij książkę, wstać, usiądź, powtórz).
Potrafi pokazać i nazwać części ciała.

💬 Mówienie
Śpiewa piosenki poznane podczas kursu.
Odpowiada na proste pytania nauczyciela: “Jak masz na imię?”, “Ile masz lat?”, itp.
Opisuje przedmioty lub zwierzęta używając poznanych słów i wyrażeń (w 1-2 zdaniach).
👂 Słuchanie
Rozumie polecenia nauczyciela.
Rozumie znaczenie opowieści obrazkowych poznanych na lekcjach.
📖 Czytanie
Na tym poziomie nie ma jeszcze nauki czytania.
✍️ Pisanie
Na tym poziomie nie ma jeszcze nauki pisania.
📝 Gramatyka

Gramatyka jest prezentowana w postaci gotowych konstrukcji, a nie reguł.

It is… They are…
I can… I can’t…
I have got…
It is on/in/under…
I like… I don’t like…

🗣️ Słownictwo
Zawieranie znajomości.
Liczby 1-10.
Kolory.
Przyrządy i zajęcia szkolne.
Zabawki.
Części ciała.
Pomieszczenia w domu.
Zwierzęta.
Czynności.
Jedzenie.

Zapisz się na
bezpłatną lekcję

Zarejestruj się

Pomóż dziecku uczyć się angielskiego

Zapisz się, aby poznawać sekrety języka w formie mailowej od AllRight.
Będziesz dostawać lifehacki, tematyczne
słowniczki i zasady językowe w przystępnym dla dzieci formacie.

[sibwp_form id=5]