Pytanie – odpowiedź

Informacje o szkole AllRight

Z naszego doświadczenia wynika, że najlepiej rozpocząć naukę od 4. roku życia. W tym wieku dziecko jest coraz bardziej pracowite i uważne, co pozwala mu uczyć się online. Zachęcamy do wzięcia udziału w lekcji próbnej, aby sprawdzić gotowość dziecka do tej formy nauki.

Zajęcia są indywidualne. Nauczyciel poświęca cały czas tylko jednemu uczniowi.

Program nauki jest przygotowany w oparciu o metodę komunikacyjną Cambridge i technikę uczenia nowych słów i zwrotów poprzez ruch (TPR). Podejście komunikacyjne oznacza, że ​​uczeń powinien jednocześnie doskonalić mowę, słownictwo, gramatykę, umiejętność słuchania i czytania, jednak nacisk kładzie się na konwersację. Obecnie jest to najlepsza metoda nauczania, która pozwoli dziecku na swobodną komunikację w języku obcym.

Wybór pozostawiamy rodzicom, ale zalecamy aby dziecko utrwalało materiał po lekcji. Nauczyciel ustala z rodzicami objętość pracy domowej.

Jak najbardziej! Choć AllRight jest szkołą języka angielskiego online dla dzieci, naszymi uczniami są także dorośli, często rodzice naszych małych uczniów. Starannie dobraliśmy dziecięcych pedagogów, zarówno polskojęzycznych jak i native speakerów, wśród nich są również nauczyciele z dużym doświadczeniem w nauczaniu dorosłych.

Decyzję o prowadzeniu wspólnych zajęć podejmujemy po przeprowadzeniu lekcji próbnej. Dzieci powinny być w podobnym wieku i na tym samym poziomie znajomości języka angielskiego.

Speaking Club to klub konwersacyjny prowadzony w małej grupie zarówno przez profesjonalnych nauczycieli jak i uczniów z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Udział w Speaking Club jest bezpłatny dla uczniów naszej szkoły, zajęcia odbywają się w weekendy.

Cena lekcji

Koszt nauczania jest uzależniony od tego, czy zajęcia prowadzi native speaker czy nauczyciel obcokrajowiec, jaki jest czas trwania lekcji (30 lub 60 minut) oraz od liczby zamówionych lekcji. Lekcja próbna jest darmowa. Szczegółowe informacje o cenach lekcji można znaleźć tutaj: https://allright.com/price

Im większy pakiet lekcji kupujesz, tym mniejszy będzie koszt jednej lekcji. Można kupić duży pakiet lekcji, a my podzielimy go na wymaganą liczbę dzieci. To bardziej opłacalne rozwiązanie od płacenia za niewielkie pakiety lekcji dla każdego ucznia oddzielnie.

Tak, stale wprowadzamy akcje promocyjne dla naszych uczniów. Z reguły oferujemy bezpłatne lekcje z naszymi nauczycielami lub nagrody od partnerów.

Opłaty można dokonać za pomocą karty bankowej online. Opłacone lekcje będą dopisywane do salda ucznia na stronie.

Nie, opłacone lekcje nie przepadają. Możesz zaplanować zajęcia według własnego uznania.

Tak, uczeń może bez podania przyczyn odmówić kontynuowania zajęć. W takim przypadku szkoła zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy za wszystkie niewykorzystane lekcję.

Możesz zmienić nauczyciela w dowolnym momencie. Kolejna lekcja próbna będzie za darmo.

Liczba opłaconych zajęć jest dodawana do salda lekcji na twoim koncie. Możesz samodzielnie zarezerwować dzień i godzinę lekcji na swoim koncie osobistym lub zrobić to za pośrednictwem administratora.

2-3 lekcje w tygodniu + Speaking Club to najlepszy przepis na naukę. Taki harmonogram pozwala dziecku odpocząć od nauki i jednocześnie zapobiega zapominaniu materiału pomiędzy zajęciami.

Lekcja może być zarezerwowana nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć, żeby nauczyciel zdążył ją potwierdzić i splanować swój harmonogram;

Odwołać lub przenieść zajęcie można nie później niż za 12 godzin przed początkiem. W przypadku anulowania później, lekcja będzie opłacona nauczycielu i zaliczona uczniu;

Jeśli masz trudności techniczne podczas lekcji lub nauczyciel nie pojawia się na zajęciu – natychmiast skontaktuj się z administratorem. Zajęcia, które nie odbyły się z winy nauczyciela, są przenoszone w całości na inny dogodny dla studenta czas.