• Επαγγελματική εμπειρία 4 έτη
 • Διδάξτε: english
 • Μιλήστε: english, russian, german
 • Ενδιαφέροντα: football languages books nature
 • Μάθετε από 6 ετών
 • (82)
Κράτηση μαθήματος

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Εκπαίδευση
 • 2011 – 2016
  Krasnoyarsk State Pedagogical University named after Astaf'ev

  German and English

  bachelor

 • 2016 – 2018
  Krasnoyarsk State Pedagogical University named after Astaf'ev

  English and intercultural communication

  master

 • 2018 – παρόν
  Krasnoyarsk State Pedagogical University named after Astaf'ev

  General education science

  postgraduated

Επαγγελματική εμπειρία
 • 2015 – 2016
  Nikolsk Comprehensive School

  Teacher of German

 • 2016 – 2018
  Krasnoyarsk Comprehensive School №19

  Teacher of English

 • 2018 – παρόν
  Krasnoyarsk State Pedagogical University named after Astaf'ev

  Senior Teacher (English)

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • -