• Επαγγελματική εμπειρία 9 έτη
 • Διδάξτε: english
 • Μιλήστε: english, russian
 • Ειδίκευση: Teaches adults, Teaches adults
 • Ενδιαφέροντα: teaching theatre cinema music psychology
 • Μάθετε από 4 ετών
 • (408)
Κράτηση μαθήματος

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Εκπαίδευση
 • – παρόν
  ДонНУ

  филолог-преподаватель двух иностранных языков и зарубежной литературы

Επαγγελματική εμπειρία
 • – παρόν

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 2014
  соискатель -

  соискатель в области психологии