• Επαγγελματική εμπειρία 5 έτη
 • Διδάξτε: αγγλικά (γηγενής)
 • Μιλήστε: αγγλικά, σέρβικα, ρώσικα
 • Ειδίκευση: TOEFL, Διδάσκει ενήλικες
 • Ενδιαφέροντα: journalism video audio games books movies boardgames friends
 • Μάθετε από 3 ετών
 • (285)
Κράτηση μαθήματος

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Σχετικά με εμένα

My name is Tamara or simply – Tammy, and I've been a classroom teacher for more than three years.
At first, I worked as a tutor - I was helping students with oral English, English grammar and writing, for two years, after which I became a classroom teacher. I have been working with kids and adults; also I had English business classes.
What makes me passionate about teaching is that as a teacher, I learn a lot from students and of course, in return, I teach them everything they need or want. I enjoy talking with them, learning about their culture, tradition, and customs. It is important to be patient, and to be fully aware that every student is different, and every student has some other needs and difficulties with language. I always do my best to engage students and to make them feel comfortable and free in my class.
Besides teaching, I love traveling because I enjoy meeting new people and their tradition. Also, I love watching movies a lot, one of my favorite is Star Wars, but when I do not watch movies, I feel so great when I take a good book and read it. It fulfills my day!

Εκπαίδευση
 • 20122017
  Faculty of Philosophy

  Journalism

  Bachelor

Επαγγελματική εμπειρία
 • 20172020
  Likeshuo

  Teacher

 • 20182020
  WinKey

  Teacher

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 2017 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  TEFL Professional Development Institute - TEFL

  TEFL certificate that shows I can teach English as a foreign language.

 • 2017 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Bachelor´s degree - Faculty of Philosophy

  My major is Journalism and public relations.