• Επαγγελματική εμπειρία 3 έτη
 • Διδάξτε: english
 • Μιλήστε: english, russian
 • Μάθετε 5 - 15 ετών
 • (242)
Μη διαθέσιμο για νέους μαθητές
Ο καθηγητής δουλεύει στο σχολείο μέχρι 25 Οκτωβρίου 2021

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Εκπαίδευση
 • 2012 – 2016
  Кемеровский Государственный Университет

  Международные отношения

  Бакалавр

 • 2017 – 2019
  Кемеровский Государственный Университет

  Теория и практика перевода

  Магистр

Επαγγελματική εμπειρία
 • 2017 – 2018
  Web English (Happy goal)

  учитель английского

 • 2018 – 2019
  Waijiaoyi (online English school)

  учитель английского, модератор

 • 2019 – настоящее время
  Tom's family

  учитель английского

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 2016 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  TESOL 180h - Alap

  - study skills - the study of English - the teaching and learning of ESOL - lesson planning - ESOL Skills for life - business English - young learners