• Επαγγελματική εμπειρία 16 έτη
 • Διδάξτε: english, french
 • Μιλήστε: english, french, ukrainian, russian
 • Ειδίκευση: Teaches adults
 • Ενδιαφέροντα: чтение музыка путешествие
 • Μάθετε από 3 ετών
 • (169)
Κράτηση μαθήματος

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Εκπαίδευση
 • 2003 – 2008
  Горловский государственный педагогический институт иностранных языков

  учитель французского и английского языков и зарубежной литературы

  специалист

Επαγγελματική εμπειρία
 • 2004 – 2020
  Частная практика

  Репетитор английского языка

 • 2007 – 2012
  Государственная школа

  Преподаватель английского языка

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • -

 • 2008
  диплом специалиста - Горловский государственный педагогический институт иностранных языков