• Επαγγελματική εμπειρία 2 έτη
 • Διδάξτε: english
 • Μιλήστε: english, ukrainian, russian
 • Μάθετε 3 - 8 ετών
 • (85)
Μη διαθέσιμο για νέους μαθητές
Ο καθηγητής δουλεύει στο σχολείο μέχρι 23 Σεπτεμβρίου 2021

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Εκπαίδευση
 • 2002 – 2007
  МАУП

  Финансы

  Магистр

 • 2009 – 2012
  КНЕУ

  Право

  Магистр

Επαγγελματική εμπειρία
 • 2018 – 2019
  «Chinchi learning centre»

  учитель английского языка

 • 2019 – 2020
  Центр творческого и интеллектуального развития "Радуга"

  учитель английского языка, воспитатель

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 2018 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Advanced TESOL Certificate - Global TESOL College

  Foundation TESOL course (60 hours) Teaching Children English specialization course (60 hours)

 • 2018 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  TESOL -

 • 2018 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  TESOL -