• Επαγγελματική εμπειρία 7 έτη
 • Διδάξτε: αγγλικά
 • Μιλήστε: ρώσικα, αγγλικά, πολωνικά
 • Ενδιαφέροντα: books travelling
 • Μάθετε 3 - 12 ετών
 • (139)
Κράτηση μαθήματος

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Σχετικά με εμένα

Hello! My name is Valeria. I love teaching kids. I am a teacher with a passion, I have been teaching English for 7 years at school. We will play games, sing songs and have fun in our lessons. See you soon!

Εκπαίδευση
 • 20032008
  The Crimean State University

  English language and literature. Ukrainian language and literature

  specialist

Επαγγελματική εμπειρία
 • 20102012
  Boarding school

  teacher

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 2008 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  диплом специалиста - Крымский государственный университет

 • 2014 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Диплом магистра - Таврический национальный университет