• Επαγγελματική εμπειρία 4 έτη
 • Διδάξτε: αγγλικά (γηγενής), ισπανικά (γηγενής)
 • Μιλήστε: αγγλικά, ισπανικά
 • Ειδίκευση: Διδάσκει ενήλικες
 • Ενδιαφέροντα: Reading Movies Sports VideoGames
 • Μάθετε από 5 ετών
 • (137)
Κράτηση μαθήματος

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Σχετικά με εμένα

My name is Tony and I love teaching kids! I have been teaching to kids online for 2 years now and I just love it, I love to know I am making a difference in the kids lives. At my lessons we will have fun playing games, singing songs and learning a lot!
As a person, I love reading books, I enjoy cooking and eating delicious food, I like watching movies and playing video games with my family and for a sport, I love playing basketball. I am a father of 2 little kids and a loving husband.

Εκπαίδευση
 • παρόν

Επαγγελματική εμπειρία
 • παρόν

 • 20172018
  Fluency ABC online school

  ESL Online Teacher

 • 20192020
  SayABC online school

  ESL Online Teacher

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 2019 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  TEFL/TESOL -

  150 hour TEFL/TESOL Course achieving grade: A

 • 2020 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  TESOL - ACCREDITAT