• Επαγγελματική εμπειρία 3 έτη
 • Διδάξτε: αγγλικά
 • Μιλήστε: αγγλικά, ουκρανικά, ρώσικα
 • Ενδιαφέροντα: Reading cooking playingBoardGames Ice-skating Music
 • Μάθετε 3 - 12 ετών
 • (493)
Κράτηση μαθήματος

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Σχετικά με εμένα

Hi, I'm Nataliia! I graduated from Pereyaslav-Khmelnytsky University in 2020 and have a master’s degree. I have been teaching for almost 5 years now. I absolutely love children, and it`s a pleasure to teach them. I lived and studied in the US for five years of my childhood, so I`ve got an American accent. I also speak Ukrainian and Russian fluently.
I look forward to meeting you! We will have so much fun learning English!

Εκπαίδευση
 • 20152019
  Pereyaslav-Khmelnytsky State Pedagogical University

  English language and literature

  Bachelor's Degree

 • 20192020
  Pereyaslav-Khmelnytsky State Pedagogical University

  English and Russian language and literature

  Master's Diploma

Επαγγελματική εμπειρία
 • 2017παρόν
  Private English tutor

 • 20182020
  Poltava Christian Academy

  English teacher

 • 2020present
  AllRight School

  Teacher of English

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 2020 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Master's Diploma - Pereyaslav-Khmelnytsky State Pedagogical University