• Επαγγελματική εμπειρία 4 έτη
 • Διδάξτε: english
 • Μιλήστε: english, russian, spanish, german
 • Ειδίκευση: Teaches adults
 • Ενδιαφέροντα: art, tv series, music, cartoons, games and books
 • Μάθετε από 5 ετών
 • (255)
Κράτηση μαθήματος

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Εκπαίδευση
 • 2017 – 2020
  KazNU Al-Pharaby

  English and French philology

  bachelor

Επαγγελματική εμπειρία
 • 2014 – 2014
  Home tutoring

  English Teacher

 • 2016 – 2019
  Tutor

  English Teacher

 • 2018 – 2019
  Coral Travel

  English Teacher

 • 2018 – 2018
  Educational center «BIGNAMES»

  English Teacher

 • 2019 – 2020
  EduStream

  English teacher

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 2017 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Диплом с отличием - "Начальное образование" - Гуманитарный колледж г. Астана

 • 2020 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  English & French Philology - Bachelor - KAZNU Al-Farabi