• Επαγγελματική εμπειρία 3 έτη
 • Διδάξτε: english
 • Μιλήστε: english, russian
 • Ενδιαφέροντα: книги музыка плавание языки фильмы
 • Μάθετε 8 - 12 ετών
 • (260)
Κράτηση μαθήματος

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Εκπαίδευση
 • 2016 – 2020
  Казанский(Приволжский) Федеральный Университет

  Лингвистика(теория и методика преподавания)

  Бакалавр

Επαγγελματική εμπειρία
 • 2017 – 2019

  Репетитор английского языка

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 2017 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Translation Forum Russia - Translation Forum Russia

 • 2019 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Translation Forum Russia - Translation Forum Russia

 • 2020 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Диплом бакалавра - Казанский(Приволжский) Федеральный Университет

 • 2021 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  TEFL - TEFL Professional Development Institute