• Επαγγελματική εμπειρία 18 έτη
 • Διδάξτε: english
 • Μιλήστε: english, greek, french, spanish
 • Ειδίκευση: TOEFL, Teaches adults
 • Ενδιαφέροντα: Reading Sailing
 • Μάθετε από 6 ετών
 • (56)
Μη διαθέσιμο για νέους μαθητές

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Εκπαίδευση
 • 1992 – 1994
  Deree College the American College of Greece

  English Literature

  Bachelor of Arts

 • 1994 – 1995
  University of Hull,Yorkshire,UK

  Women and Literature

  Master's Degree

 • 1999 – 2003
  The University of North London

  English Literature

  Bachelor of Arts

Επαγγελματική εμπειρία
 • 2003 – 2007
  Eurognosi English School Athens Greece

  English Language Teacher

 • 2008 – 2018
  Remote English Instructor

  English Tutor

 • 2019 – Present
  Tiliakou English School Athens Greece

  English Language Teacher

 • 2019 – 2019
  Anglophiles Academic London UK

  English Language Teacher at Boston College University, Lincolnshire, UK

 • 2021 – now
  AllRight

  Online ESL Teacher

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 2020 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  120 Hour TEFL Certificate Course - International Open Academy

 • 2020 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Teaching English Online - Brirish Council

 • 2020 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Teaching English as a Foreign Language Course (120 Hours) - Teacher Record