• Επαγγελματική εμπειρία 4 έτη
 • Διδάξτε: αγγλικά, γαλλικά
 • Μιλήστε: αγγλικά, γαλλικά, πολωνικά, ιταλικά
 • Ειδίκευση: TOEFL
 • Ενδιαφέροντα: Photography music traveling
 • Μάθετε 3 - 12 ετών
 • (274)
Κράτηση μαθήματος

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Σχετικά με εμένα

Hello! My name is Natalia 🙂 In the past few years I had a chance to live in foreign countries, discover new cultures and new languages. Thanks to this I had the opportunity to meet and teach children from all over the world
I'm an optimistic person and I love spending time with kids, teaching them, and also learning from them.

Now it's time for All right 😊

Εκπαίδευση
 • 20142018
  University of Lodz, Poland

  Primary education

  Bachelor in Foreign Languages and Literatures (English,French)

 • 20162016
  University of Lille,France

  Languages

  Exchange program

 • 20202022
  University of Padua, Italy

  European and American Languages and Literatures

 • 2022παρόν
  Université Jean Moulin, Lyon, France

  Languages and Literatures

Επαγγελματική εμπειρία
 • 20152017
  Internship at schools

  French teacher

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 2018 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Diploma - Philology (Foreign Languages and Literatures)