• Επαγγελματική εμπειρία 5 έτη
 • Διδάξτε: english
 • Μιλήστε: english, ukrainian, polish, russian
 • Ενδιαφέροντα: psychology travelling reading sport
 • Μάθετε 3 - 12 ετών
 • (107)
Κράτηση μαθήματος

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Εκπαίδευση
 • 2000 – 2005
  Drohobych Pedagogical University

  English teacher

  Specialist

Επαγγελματική εμπειρία
 • 2014 – 2015
  Drohobych school №1

  English teacher

 • 2015 – 2020
  Private tutoring

  English teacher

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 2004 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Bachelor's Diploma - Philology

 • 2005 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Diploma - Philology