• Επαγγελματική εμπειρία 3 έτη
 • Διδάξτε: english
 • Μιλήστε: english, russian, chinese, japanese
 • Ειδίκευση: TOEFL
 • Ενδιαφέροντα: Рисование Путешествия Языки Музыка
 • Μάθετε 3 - 18 ετών
 • (160)
Κράτηση μαθήματος

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Εκπαίδευση
 • 2012 – 2017
  Минский Государственный Лингвистический Университет

  Страноведение

  Лингвист-преподаватель

Επαγγελματική εμπειρία
 • 2017 – 2019
  Skyeng

  Преподаватель английского языка

 • 2019 – 2020
  V.Future (Китай)

  Преподаватель английского языка

 • 2020 – настоящее время
  AllRight

  Преподаватель английского языка (онлайн)

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 2017 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Диплом об окончании высшего учебного заведения - Минский Государственный Лингвистический Университет

 • 2018 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Teaching English as a Foreign Language (TEFL) - Get TEFL