• Επαγγελματική εμπειρία 1 έτος
 • Διδάξτε: english
 • Μιλήστε: english, italian, spanish
 • Ενδιαφέροντα: Traveling Sports Music
 • Μάθετε 8 - 16 ετών
 • (97)
Μη διαθέσιμο για νέους μαθητές

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Εκπαίδευση
 • 2003 – 2006
  Università degli Studi Roma Tre, Rome

  Foreign Languages and Literature

  Bachelor's

Επαγγελματική εμπειρία
 • 2017 – 2018
  Different non-profit organizations in South-East Asia

  English teacher

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 2006 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Diploma - Foreign Languages and Literature