• Επαγγελματική εμπειρία 6 έτη
 • Διδάξτε: english
 • Μιλήστε: english, polish, norwegian
 • Ειδίκευση: TOEFL, Teaches adults
 • Ενδιαφέροντα: travelling cooking scuba-diving design photography
 • Μάθετε από 3 ετών
 • (99)
Κράτηση μαθήματος

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Εκπαίδευση
 • 2010 – 2016
  Adam Mickiewicz University

  Interpreting and Translation

  English Philology

 • 2019 – 2019
  International TESOL and TEFL Academy

  Teaching English as a Foregin Langauge

Επαγγελματική εμπειρία
 • 2015 – 2016
  The Land of Fairy Tales, Poznan, Poland

  Pre-school English Teacher

 • 2016 – 2018
  Kvinlog Kindergarden, Amotsmarka Kindergarden, Kvinesdal, Norway

  Kindergarden Teacher

 • 2018 – 2018
  iYES English School in Da Nang, Vietnam

  ESL Teacher

 • 2018 – 2018
  Global English in Da Nang, Vietnam

  ESL Teacher

 • 2020 – 2021
  QuQu English

  ESL Online Teacher

 • 2020 – 2021
  Talk915

  ESL Online Teacher

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 2016 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Diploma in English Philology -

 • 2019 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  TEFL -