• Επαγγελματική εμπειρία 2 έτη
 • Διδάξτε: english
 • Μιλήστε: english, armenian, russian, spanish, turkish
 • Ειδίκευση: Children with disabilities, Teaches adults
 • Ενδιαφέροντα: Singing painting
 • Μάθετε 3 - 12 ετών
 • (110)
Κράτηση μαθήματος

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Εκπαίδευση
 • 2013 – 2017
  Yerevan State University

  Linguist English teacher

  Bachelor

Επαγγελματική εμπειρία
 • 2017 – 2019
  Egishe Charents’s school

  English teacher

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 2017 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Bachelor - Yerevan State University