• Επαγγελματική εμπειρία 15 έτη
 • Διδάξτε: english, spanish, italian (γηγενής)
 • Μιλήστε: english, spanish, italian, french, german, chinese
 • Ειδίκευση: Children with disabilities, Teaches adults
 • Μάθετε από 3 ετών
 • (34)
Κράτηση μαθήματος

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Εκπαίδευση
 • 1997 – 2003
  Foreign languages School

  Foreign languages

  Diploma

Επαγγελματική εμπειρία
 • 2007 – 2011
  Costa Cruise

  Entertainment Cruise Staff

 • 2012 – 2021
  Private

  Private teacher

 • 2015 – 2015
  Auden Kindergarten (Shanghai) and English Café (Tokyo)

  English Teacher

 • 2021 – now
  Allright

  Online ESL Teacher

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 2003 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Diploma - Linguistics

 • 2021 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  TEFL - Certificate