• Επαγγελματική εμπειρία 1 έτος
 • Διδάξτε: english (γηγενής, british)
 • Μιλήστε: english, afrikaans, german, dutch, flemish
 • Ειδίκευση: Native speaker
 • Ενδιαφέροντα: animals
 • Μάθετε από 3 ετών
 • (27)
Κράτηση μαθήματος

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Εκπαίδευση
 • 1994 – 1996
  University of Pretoria

  Public Management

  BAdmin

 • 2000 – 2003
  Northwest University

  Business

  MBA

 • 2012 – 2016
  Ethology Academy

  Horses and Dogs

  Behavioural Courses

 • 2020 – 2021
  I-to-I academy

  TEFL

Επαγγελματική εμπειρία
 • 2021 – present
  AllRight

  Online ESL Teacher

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 2021 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  TEFL - I-to-I