• Επαγγελματική εμπειρία 5 έτη
 • Διδάξτε: english
 • Μιλήστε: english, romanian, french, italian
 • Ενδιαφέροντα: sweets animals summer snow dancing
 • Μάθετε 3 - 14 ετών
 • (19)
Μη διαθέσιμο για νέους μαθητές

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Εκπαίδευση
 • 1999 – 2004
  Private University of Bucharest: Spiru Haret

  Foreign Languages

  Bachelor

Επαγγελματική εμπειρία
 • 2003 – 2021
  Freelance

  Sworn Translator

 • 2016 – 2020
  iTutor Group

  English teacher

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 2003 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Bachelor's Degree: Foreign Languages - Spiru Haret University of Bucharest

 • 2017 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Teaching English as a Second Language - Alison

 • 2020 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (TEFL) / TEACHING ENGLISH TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES (TESOL) - Global Language Training