• Επαγγελματική εμπειρία 1 έτος
 • Διδάξτε: english
 • Μιλήστε: english, ukrainian, russian
 • Ειδίκευση: Children with disabilities
 • Ενδιαφέροντα: reading watching films languages
 • Μάθετε 5 - 14 ετών
 • (41)
Κράτηση μαθήματος

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Εκπαίδευση
 • 2019 – 2023
  National University Ostroh Academy

  Germanic Languages and Literatures (including Translation), English Major

  Bachelor

Επαγγελματική εμπειρία
 • 2019 – 2021
  Freelance

  Private English Tutor

 • 2021 – present
  AllRight

  Online ESL Teacher

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 2021 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  C1 level Certificate - EF SET

 • 2023
  Bachelor's degree in 035.041 Germanic languages ​​and literature (including translation), English Major - National University Ostroh Academy