• Επαγγελματική εμπειρία 5 έτη
 • Διδάξτε: english (γηγενής, american)
 • Μιλήστε: english, french, spanish
 • Ειδίκευση: Children with disabilities, Native speaker
 • Μάθετε 5 - 14 ετών
 • (2)
Μη διαθέσιμο για νέους μαθητές

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Εκπαίδευση
 • 1998 – 2001
  Concordia University

  English

  Bachelor

Επαγγελματική εμπειρία
 • 2016 – 2017
  Open English

  ESL Teacher

 • 2017 – 2020
  Tutor Korea

  ESL Teacher

 • 2018 – 2020
  Alo7

  English Second Language Teacher

 • 2020 – 2021
  DadaAbc

  English Second Language Teacher

 • 2021 – present
  AllRight

  Online ESL Teacher

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 2001 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  English University Degree - Concordia University

 • 2019 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  TESOL - International Open Academy