• Επαγγελματική εμπειρία 1 έτος
 • Διδάξτε: english
 • Μιλήστε: english, russian, ukrainian, spanish
 • Ειδίκευση: Children with disabilities
 • Μάθετε 3 - 12 ετών
 • (25)
Μη διαθέσιμο για νέους μαθητές

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Εκπαίδευση
 • 2017 – 2021
  Borys Grinchenko Kyiv University

  Linguist, teacher of English language and foreign literature, teacher of Spanish language

  Bachelor

Επαγγελματική εμπειρία
 • 2021 – παρόν
  AllRight

  Online ESL Teacher

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 2017-2021 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Diploma - English Language and Literature - Borys Grinchenko Kyiv University