• Επαγγελματική εμπειρία 6 έτη
 • Διδάξτε: english
 • Μιλήστε: english, serbian, french, spanish
 • Ειδίκευση: Children with disabilities, Teaches adults, TOEFL, IELTS, Cambridge exams
 • Μάθετε από 3 ετών
 • (11)
Μη διαθέσιμο για νέους μαθητές

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Εκπαίδευση
 • 2016 – παρόν
  University of Belgrade

  Medical Biochemistry

  Master of Pharmaceutical Sciences

Επαγγελματική εμπειρία
 • 2015 – 2020
  BIBO Global Opportunity

  Online English teacher

 • 2018 – παρόν
  First Future Limited

  Online English teacher

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 2018 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  TEFL Certificate - TEFL Org UK