• Επαγγελματική εμπειρία 2 έτη
 • Διδάξτε: english
 • Μιλήστε: english, tagalog
 • Ειδίκευση: Children with disabilities, Teaches adults
 • Ενδιαφέροντα: singing dancing movies
 • Μάθετε από 3 ετών
 • (11)
Κράτηση μαθήματος

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Εκπαίδευση
 • 2012 – 2017
  Jose Rizal Memorial State University

  Mathematics

  Bachelor Of Secondary Education

Επαγγελματική εμπειρία
 • 2019 – 2021
  51talk

  Online English Teacher

 • 2021 – παρόν
  AllRight

  Online ESL Teacher

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 2017 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Bachelor Of Secondary Education - Jose Rizal Memorial State University

 • 2021
  TEFL - TEFL Professional Development Institute