• Επαγγελματική εμπειρία 2 έτη
 • Διδάξτε: english
 • Μιλήστε: english, tagalog
 • Ειδίκευση: Children with disabilities
 • Ενδιαφέροντα: cooking travelling reading movies food
 • Μάθετε 3 - 14 ετών
 • (20)
Κράτηση μαθήματος

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Εκπαίδευση
 • 2002 – 2007
  University of San Carlos

  Management

  Bachelor of Science in Management Accounting

Επαγγελματική εμπειρία
 • 2019 – 2021
  Acadsoc Ltd.

  Online ESL Teacher

 • 2021 – παρόν
  AllRight

  Online ESL Teacher

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 2020 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  English For Kids Training (EFK) - Acadsoc LTD.

 • 2020 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  English For Kids Training (EFK-1) - Acadsoc Ltd.

 • 2021 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  TEFL Certificate - TEFL Professional Development Institute