• Επαγγελματική εμπειρία 8 έτη
 • Διδάξτε: english
 • Μιλήστε: english, serbian, croatian
 • Ενδιαφέροντα: reading books swimming dancing listening to music hiking
 • Μάθετε 3 - 14 ετών
 • (17)
Κράτηση μαθήματος

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Εκπαίδευση
 • 2005 – 2012
  The Faculty of Philosophy

  Master's degree in English language and literature

Επαγγελματική εμπειρία
 • 2013 – 2014
  State school

  English teacher

 • 2014 – 2017
  Online teaching platform

  Online English teacher

 • 2017 – 2021
  Seer English

  Online English teacher

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 2012 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Master's degree in English language and literature - The Faculty of Philosophy

 • 2021 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  TEFL certificate - TEFL Professional Development Institute