• Επαγγελματική εμπειρία 5 έτη
  • Διδάξτε: english
  • Μιλήστε: english, russian, serbian
  • Ειδίκευση: Unified State Exam, TOEFL, IELTS, Teaches adults, Children with disabilities, OGE
  • Ενδιαφέροντα: movies music travel culture languages StarWars Minecraft StrangerThings POP L.O.L
  • Μάθετε από 3 ετών
  • (10)
Μη διαθέσιμο για νέους μαθητές

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Εκπαίδευση
  • 2011 – 2015
    Faculty of Philosophy, Montenegro

    English Language and Literature

    Bachelor

Επαγγελματική εμπειρία
  • 2016 – 2021
    Home-based/ Online classes

    Online English Tutor

Πιστοποιητικά και διπλώματα
  • tefl1.png -

  • 2016 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
    TEFL - Professional Development Institute