• Επαγγελματική εμπειρία 2 έτη
 • Διδάξτε: english
 • Μιλήστε: russian, english, french
 • Ειδίκευση: Teaches adults
 • Ενδιαφέροντα: Drawing Yoga Literature Guitar Vegan Nature Animals
 • Μάθετε από 7 ετών
 • (12)
Κράτηση μαθήματος

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Εκπαίδευση
 • 2018 – 2022
  Pushkin State Russian Language Institute

  English Philology

  Bachelor

Επαγγελματική εμπειρία
 • 2019 – 2021
  Freelance

  Private English teacher

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 2021
  Teaching Certificate - Allright