• Επαγγελματική εμπειρία 2 έτη
 • Διδάξτε: english
 • Μιλήστε: english, tagalog
 • Ειδίκευση: Children with disabilities
 • Ενδιαφέροντα: Reading English Books Writing English Stories for Kids Watching English Movies Playing Guitar Dancing Playing Sports Singing Painting Cartoons
 • Μάθετε 2 - 12 ετών
 • (9)
Κράτηση μαθήματος

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Εκπαίδευση
 • 2015 – 2019
  Blessed Trinity College

  Singing, Painting, Dancing

  Bachelor Of Secondary Education - Major In MAPEH

 • 2018 – 2018
  North Coast Bohol Institute

  Computer Literate

  Computer System Servicing NC II

Επαγγελματική εμπειρία
 • 2016 – παρόν
  Private lessons

  English Tutor

 • 2021 – 2021
  San Miguel Technical Vocational High School

  Substitute Teacher

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 2019 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Licensed Professional Teacher - Professional Regulation Commission

 • 2019 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Bachelor Of Secondary Education - Major In MAPEH - Blessed Trinity College

 • 2019-2020 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Certificate As A Classroom Teacher - St. Isidore Academy Of Trinida, Bohol Inc.

 • 2019-2020 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Service Record As A Private School Teacher - St. Isidore Academy Of Trinidad, Bohol Inc.

 • 2021 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Service Record As A Substitute Teacher - San Miguel Technical Vocational High School

 • 2021 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  TEFL - Teacher Record