• Επαγγελματική εμπειρία 1 έτος
 • Διδάξτε: english, spanish
 • Μιλήστε: english, spanish, french, serbian, croatian
 • Ειδίκευση: Children with disabilities
 • Ενδιαφέροντα: reading watching movies sport
 • Μάθετε 3 - 15 ετών
 • (5)
Μη διαθέσιμο για νέους μαθητές

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Εκπαίδευση
 • 2013 – 2019
  University of Zadar

  French and Spanish

  Master's degree

Επαγγελματική εμπειρία
 • 2020 – 2021
  Freelance

  Online English Teacher

 • 2021 – παρόν
  AllRight

  Online ESL teacher

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 2021 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  TEFL & TESOL - The TEFL Org