• Επαγγελματική εμπειρία 5 έτη
 • Διδάξτε: english
 • Μιλήστε: english, tagalog
 • Ειδίκευση: Children with disabilities, Teaches adults, TOEFL
 • Ενδιαφέροντα: Music Movies Cooking Childcare Parenting Health
 • Μάθετε από 2 ετών
 • (10)
Κράτηση μαθήματος

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Εκπαίδευση
 • 2007 – 2012
  San Pablo Colleges

  Nursing

  Bachelor of Science in Nursing

Επαγγελματική εμπειρία
 • 2016 – 2021
  51Talk

  Master Teacher / Trainer

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 2012 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Diploma - San Pablo Colleges

 • 2012 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  TEFL with TEYL - INTESOL WORLDWIDE