• Επαγγελματική εμπειρία 3 έτη
 • Διδάξτε: english
 • Μιλήστε: english, hindi, tagalog
 • Ειδίκευση: IELTS, Children with disabilities, Teaches adults
 • Ενδιαφέροντα: Travelling Music Movies Sports Technology Science English
 • Μάθετε 3 - 14 ετών
 • (19)
Μη διαθέσιμο για νέους μαθητές

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Εκπαίδευση
 • 2011 – 2015
  University of the East

  Business Administration Major in Accounting

  Bachelor of Science

Επαγγελματική εμπειρία
 • December 2019 – August 2020
  ACADSOC ONLINE TEACHER

  ESL Instructor

 • January 2018 – April 2019
  BRITISH-ENGLISH ESL INSTITUTE

  ESL Instructor

 • May 2019 – December 2019
  FAB ENGLISH LEARNING AND TRAINING CENTER

  ESL Instructor

 • September 2020 – September 2021
  51TALK

  ESL Instructor

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 2015
  - Bachelor of Science in Business Administration Major in Accounting - University of the East

 • 2019
  - IELTS Exam Preparation Training - Acadsoc Online English Tutor

 • 2019
  - English for Kids Training - Acadsoc Online English Tutor

 • 2019
  Grammar Training - Acadsoc Online English Tutor

 • 2019
  Accent Training - Acadsoc Online English Tutor

 • 2020
  - Teaching English to the Speakers of Other Languages (TESOL) - International Open Academy

 • 2020
  Teaching English to the Speakers of Other Languages (TESOL) andTeaching English to Young Learners (TEYL) - Teach International

 • 2020TEFL Professional
  - Teaching English as a Foreign Language (TEFL) - TEFL Professional Development Institute