• Επαγγελματική εμπειρία 4 έτη
 • Διδάξτε: english
 • Μιλήστε: english, tagalog
 • Ειδίκευση: Children with disabilities
 • Ενδιαφέροντα: Reading Watching Movies Gardening Hiking Learning Listening to Music Writing
 • Μάθετε 3 - 12 ετών
 • (8)
Κράτηση μαθήματος

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Εκπαίδευση
 • 2004 – 2007
  Informatics

  Information Technology

  Multimedia and the Internet

Επαγγελματική εμπειρία
 • 2007 – 2009
  Holy Rosary Academy

  High School Teacher

 • 2019 – 2021
  Acadsoc Ltd.

  ESL Teacher (Chinese Learners)

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 2020 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  English for Kids 1 - ACADSOC Ltd.

 • 2020 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Top Teacher Award - ACADSOC Ltd.

 • 2021 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Learn From Colleagues - ACADSOC Ltd.

 • 2021 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Chinese Education Culture - ACADSOC Ltd.

 • 2021 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  The Powerful Functions of Camera Applications - ACADSOC Ltd.

 • 2021 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  How To Handle Inattentive Students - ACADSOC Ltd.