• Επαγγελματική εμπειρία 5 έτη
 • Διδάξτε: αγγλικά
 • Μιλήστε: αγγλικά, σέρβικα, τούρκικα, κροάτικα
 • Ειδίκευση: TOEFL, IELTS, Διδάσκει ενήλικες, Εξέταση του Cambridge
 • Ενδιαφέροντα: art Hiking travel photography
 • Μάθετε από 3 ετών
 • (16)
Μη διαθέσιμο για νέους μαθητές

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Εκπαίδευση
 • 2010 – 2014
  ICT College of Vocational studies

  Postal and Banking specialist

  Bachelor's degree

Επαγγελματική εμπειρία
 • 2015 – 2016
  Can English, Turkey, Ankara

  English Teacher

 • 2016-2016 – 2017
  WEB English, Qingdao, China

  English Tutor

 • 2017 – 2021
  Acadsoc

  English Tutor

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 2017 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  TEFL - TEFL Fullcircle