• Επαγγελματική εμπειρία 4 έτη
 • Διδάξτε: αγγλικά
 • Μιλήστε: ρουμάνικα, αγγλικά, γερμανικά
 • Ενδιαφέροντα: science movies reading new discoveries foreign languages history psychology
 • Μάθετε 5 - 14 ετών
 • (22)
Μη διαθέσιμο για νέους μαθητές

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Εκπαίδευση
 • 2000 – 2004
  "Ovidius" University

  Tourism

  Bachelor's degree

 • 2004 – 2006
  'Ovidius' University

  Accounting and Auditing Affairs and Public Administration

  Masters

Επαγγελματική εμπειρία
 • 2018 – 2020
  TutorABC Limited

  Online English Teacher

 • 2018 – 2021
  Native Camp, Inc.

  Online English Teacher

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 2019 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  160 hour Teaching English as a Foreign Language Training Course - TEFL