• Επαγγελματική εμπειρία 2 έτη
 • Διδάξτε: αγγλικά
 • Μιλήστε: αγγλικά, ουκρανικά, ρώσικα
 • Ενδιαφέροντα: reading gardening
 • Μάθετε 3 - 14 ετών
 • (362)
Μη διαθέσιμο για νέους μαθητές

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Σχετικά με εμένα

Hello! My name is Elizaveta. I am an English teacher with two years of teaching experience. I have a lot of tricks to help your child learn English without boring studying! I can work with different age groups. I'm fond of literature and gardening and improve my teaching skills every time. Let's practice together!

Εκπαίδευση
 • 20172021
  Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University

  Bachelor of Education. English and German Languages and Foreign Literature Teacher of General Secondary Education Establishment

  Bachelor's degree

Επαγγελματική εμπειρία
 • 20202021
  English courses “Doshkilniatko, English for kids”

  English teacher

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 2021 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Bachelor of Education - Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University