• Εργασιακή εμπειρία 13 έτη
 • Διαδασκαλία: english
 • Ομιλία: english, russian
 • Ειδίκευση: TOEFL, Teaches adults
 • Ενδιαφέροντα: reading music psychology movies
 • Εκμάθηση από 6 χρονών
 • (97)
 • Μάθημα
  από 6 $
Δεν είναι διαθέσιμο για νέους μαθητές

Reviews

Unfortunately there are no reviews yet

Όλοι οι εκπαιδευτικοί υποβάλλονται σε συνέντευξη και εξέταση 3 σταδίων. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τα επαγγελματικά προσόντα του εκπαιδευτικού ελέγχονται από τη διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών του εκπαίδευσης και διδασκαλίας.

Εκπαίδευση
 • 2004 – 2010
  KNEU

  International Economy and Management

  Masters

Εργασιακή εμπειρία
 • 2007 – 2013
  MBA Strategy

  TOEFL Tutor

 • 2014 – 2018

  Private English Tutor

Πιστοποιητικά και πτυχία
 • -

 • 2012
  TOEFL - ETS

 • 2020
  Certificate of Completion - Udemy

  Teaching with Google Classroom

 • 2020 Το πιστοποιητικό επιβεβαιώθηκε
  Certificate of completion - Udemy