• Επαγγελματική εμπειρία 4 έτη
 • Διδάξτε: αγγλικά
 • Μιλήστε: αγγλικά, ρώσικα, ουκρανικά, γερμανικά
 • Ενδιαφέροντα: музыка литература языки
 • Μάθετε 4 - 12 ετών
 • (216)
Κράτηση μαθήματος

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Εκπαίδευση
 • 1996 – 2000
  Запорожский Государственный Университет

  Преподаватель английского языка и литературы

  Диплом бакалавра филологии

Επαγγελματική εμπειρία
 • 2007 – 2013
  Фирма "СП ЛТД"

  Переводчик

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • -

 • 2001
  Европейский сертификат немецкого языка - Курсы повышения квалификации

 • 2002
  Сертификат подтверждающий знание немецкого языка для обучения иностранных студентов - RWTH Ахен, Германия