• Επαγγελματική εμπειρία 6 έτη
 • Διδάξτε: αγγλικά
 • Μιλήστε: αγγλικά, ρώσικα, ιταλικά, σέρβικα
 • Ενδιαφέροντα: Maths Music
 • Μάθετε 7 - 14 ετών
 • (318)
Μη διαθέσιμο για νέους μαθητές

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Σχετικά με εμένα

Hello everyone! My name is Novica. I come from Montenegro. I'm a certified teacher with a TEFL qualification. Besides English I speak Russian, Italian and a little Spanish. My mother tongue is Serbian. I am interested in Maths and Music.

Εκπαίδευση
 • 2021παρόν
  The Open University

  Maths

Επαγγελματική εμπειρία
 • 2021παρόν
  SkyEng

  English teacher

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 2021 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  TEFL - The TEFL Academy